Oproep Regiowerkgroep Waterpolo Scheidsrechters

2 april 20190

De Regiowerkgroep Waterpolo Scheidsrechters (RWS) loopt vast in het uitvoeren van haar taken als gevolg van ziekte en terugloop van het aantal vrijwilligers dat de RWS ondersteunt. Taken die structureel doorgang moeten vinden, komen in het gedrang. En daarmee ook de waterpolocompetitie.

De RWS is daarom dringend op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies:

 • Coördinator / coördinatrice voor de W- en scheidsrechtersopleiding Werkzaamheden: Regelen van de benodigde lesstof, digitaal bij de KNZB. Organiseren van het W – examen en een examinator. Voor de scheidsrechtersopleiding de cursusleider benaderen en afspraken maken over beschikbaarheid en aanvangsdatum. Afspraken maken met de vereniging. Lesstof bestellen. Inlogcodes voor E-learning aanvragen. Gemiddelde tijdsbesteding: 3 tot 4 uur per week.
 • Assistentie voor de indeler van de scheidsrechters
  Werkzaamheden: het aanstellen van de scheidsrechters op wedstrijden. Gemiddelde tijdsbesteding: 8 uur per week.
 • Assistentie voor de her-aansteller van de scheidsrechters
  Werkzaamheden: Scheidsrechters benaderen om een open gevallen plaats in te vullen. Bij afmeldingen een vervanger zoeken als de ingedeelde scheidsrechter dat zelf niet heeft kunnen regelen. Gemiddelde tijdsbesteding: 6 uur per week veelal op vrijdagavond en zaterdagochtend.
 • Aansteller(s) van rapporteurs
  Werkzaamheden: Het benaderen van Regio en Bondsscheidsrechters met het verzoek een lagere collega te beoordelen voor of na hun eigen wedstrijd. Het benaderen van rapporteurs om te beoordelen. Gemiddelde tijdsbesteding: 6 uur per week.
 • Secretaris / -esse
  Werkzaamheden: Ontvangen en archiveren van mails en berichten. Notuleren van vergaderingen. Bijwonen van vergaderingen.
  Gemiddelde tijdsbesteding: 4 uur per week.

Alle leden in de RWS hebben een stem in de besluitvorming.

Ik hoop dat deze oproep leidt tot enthousiaste aanmeldingen en voldoende versterking voor de RWS.

Mocht u meer informatie willen over bovenstaande functies, neem dan contact op met mij via voorzitter.waterpolo@knzbwest.nl of met Fedor Tresfon, voorzitter van de RWS via voorzitter.rws@knzbwest.nl.

Als op 1 mei a.s. blijkt dat er onvoldoende vrijwilligers zijn om de RWS te ondersteunen, dan zal een goed verloop van de competitie 2019 – 2020 in gevaar kunnen komen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijk met belangstelling uit naar reacties.

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Zwembond ~ Regio West

Emil van Leeuwen
Voorzitter Regio Waterpolo Commissie

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WIL JE OOK BIJ ONS KOMEN ZWEMMEN?

ZWEMVERENIGINGSASSENHEIM

Wij zijn een gezellige vereniging, waarin zwemmen en waterpolo hecht met elkaar verbonden is.