Lid worden

Lid worden?

Wil je lid worden bij onze vereniging? Leuk! Via onderstaand inschrijfformulier kun je je inschrijven:

Online inschrijfformulier

Proeflessen

Gedurende het hele jaar kun je tijdens de training komen kijken, vrijblijvend meedoen en ervaren of onze vereniging bij jou past. We vragen je om je aan te melden voor deze proeflessen, want dan weten we dat je komt!

Op onze website kun je de verschillende trainingsgroepen vinden waarvoor je je aan kunt melden. Heb je vragen over deze groepen of weet je niet goed waar je terecht kunt? Wij beantwoorden deze graag telefonisch of per mail.

Als je 2 á 3 keer hebt meegedaan en nog steeds enthousiast bent, dan kun je je inschrijven via het online inschrijfformulier.

Ledenadministratie

Elize Bader-Blokker
ledenadministratie@zvsassenheim.nl
Fazantlaan 44
2211 KV Noordwijkerhout
06-14356130 of 0252-869862

Informatie over het lidmaatschap

Hier volgen een aantal belangrijke aandachtspunten bij het aangaan van het lidmaatschap:

 • Het inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 7,50 (dit wordt bij de eerste contributie opgeteld).
 • Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december (kalenderjaar).
 • De contributie wordt per jaar berekend, maar wordt per maand betaald. Deze contributie wordt maandelijks automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
 • De jaarlijkse bijdrage voor de startvergunning wordt in januari betaald en geldt voor het lopende kalenderjaar.
 • Als je later in het jaar lid wordt en competitie gaat spelen of zwemmen moet het startvergunning betaald worden voor de rest van het kalenderjaar. Dit geldt alleen voor junioren en senioren.
 • Als je waterpolocompetitie gaat spelen, moet je bij je inschrijfformulier een pasfoto inleveren voor je legitimatiekaart.
 • Nieuwe leden die waterpolocompetitie spelen bij een andere vereniging (en een startnummer hebben), moeten voor 1 juni zijn overgeschreven naar zwemvereniging Sassenheim om speelgerechtigd te zijn na de zomervakantie.
 • Voor personen die al zwemmend of poloënd lid zijn van een andere vereniging hebben wij een aangepast lidmaatschap.
 • Ook voor studenten, die lid zijn bij een andere vereniging, hebben we voor wanneer je incidenteel wel mee wilt trainen, een aangepast lidmaatschap.
 • Voor aanvullende informatie over het lidmaatschap kun je terecht bij de ledenadministratie.

Opzeggen

 • Opzeggen kan alleen per e-mail, bij de ledenadministratie. Hou rekening met een opzegtermijn van één maand.
 • Na het beëindigen van het lidmaatschap is het niet mogelijk binnen één kalenderjaar weer lid te worden.
 • Opzegging is definitief na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie.

WIL JE OOK BIJ ONS KOMEN ZWEMMEN?

ZWEMVERENIGINGSASSENHEIM

Wij zijn een gezellige vereniging, waarin zwemmen en waterpolo hecht met elkaar verbonden is.